Τηλεοπτικές Εκπομπές στην τηλεόραση Θάρρι

"Οι Προγαμιαίες Σχέσεις" - Νεανικές Αναζητήσεις [43].

2017-07-05 19:58

"Η Συγχώρηση" - Νεανικές Αναζητήσεις [30]. Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη.

2017-02-07 20:47

"Το Διαζύγιο" - Νεανικές Αναζητήσεις [29]. Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη.

2017-02-07 20:46

Νεανικές Αναζητήσεις [28] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Το Άγχος".

2017-02-07 20:45

Νεανικές Αναζητήσεις [27] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Η εν Χριστώ χαρά".

2017-02-07 20:44

Νεανικές Αναζητήσεις [26] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Η Θεία Δικαιοσύνη".

2017-02-07 20:43

Νεανικές Αναζητήσεις [25] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Η Βλασφημία".

2017-02-07 20:42

Νεανικές Αναζητήσεις [24] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Η Ιεραποστολή"

2017-02-07 20:41

Νεανικές Αναζητήσεις [23] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Ο πόλεμος των λογισμών"

2017-02-07 20:40

Νεανικές Αναζητήσεις [22] - Τηλεοπτική εκπομπή με τον Δημήτριο Π. Λυκούδη με θέμα: "Λειτουργική Αγωγή"

2017-02-07 20:38
1 | 2 | 3 | 4 >>