Τα βαπτιστικά ρούχα κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος πρέπει να είναι λευκά;

2014-10-31 22:45

 

Τα βαπτιστικά ρούχα επιβάλλεται να είναι λευκά.Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα της ψυχής και του σώματος κι ένα περισσότερο, το βρέφος που έχει χριστεί και βαπτισθεί στο όνομα της Παναγίας Τριάδος,συγκεντρώνει με την αγνότητα του κάθε ευλογία και χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ας μην ξεχνάμε, οτι το βαπτσμένο βρέφος είναι εν δυνάμει ΄Αγιος και ουρανοπολίτης της Βασιλείας του Θεού. Μόνο λέυκα ρούχα λοιπόν και προσοχή στους βαπτιστικους Σταυρούς και στις λαμπάδες. Η Βάπτιση είναι μυστήριο, ουχί θεατρικό δρώμενο.
 
Δημητρίου Π. Λυκούδη