"Αφιλοσόφητα Χριστούγεννα" Νέο άρθρο του Δημητρίου Π. Λυκούδη στην έντυπη εφημερίδα "Κιβωτός της Ορθοδοξίας" [07/12/2016].

2017-02-07 20:07
 
 στην εφημερίδα "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
αρ. φύλλου 042, Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2016, σελ 18.