Άρθρο του Δημητρίου Π. Λυκούδη στην έντυπη εφημερίδα "Η Ροδιακή" (02/10/2016), με τίτλο "Σκονισμένες Ψυχές".

2016-10-30 13:11
στην εφημερίδα "Η ΡΟΔΙΑΚΗ"
 αρ. φύλλου 21.407, Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2016, σελ 23.