"Ο Μέγας Αντώνιος". Νέο άρθρο του Δημητρίου Π. Λυκούδη στην έντυπη εφημερίδα "Κιβωτός της Ορθοδοξίας" [19/01/2017].

2017-02-07 20:10

"Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ"
στην εφημερίδα "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
αρ. φύλλου 045, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, σελ 18 - 19.