Οι εκπομπές της εβδομάδος 08/06/2015 - 14/06/2015

2015-06-07 15:20

Α. ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ: "Οι Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη"
(Δημήτριος Π. Λυκούδης),


Β. ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ: "Διάλογος με τους νέους [31]"
(Δημήτριος Π. Λυκούδης),


Γ. ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ: "Η Ελεημοσύνη"
(Δημήτριος Π. Λυκούδης),
 

Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ
(Δημήτριος Π. Λυκούδης).