Δεν αγαπάνε...

Δεν αγαπάνε...

Δεν αγαπάνε τα ερωτολογήματα οι ερωτοπλάνοι!!! Για δες ομορφιά!!!

Ερωτόκαστρο, λες και μοιάζει γυάλινο μέσα στου έρωτα την πλάση!

Ερωτοφίλητοι απανταχού της γης, απόψε, απόψε λέγω, ναι θα το φωνάξω!!!

Ερωτοπλουμισμένη μου, ερωτιδεύς ων, σε σένα έρχομαι, λόγια ερωτόληπτα στην αγκαλιά σου φέρνω...

 

Δημητρίου Π. Λυκούδη