Επαινετή Έρωτα...!

Επαινετή Έρωτα...!

"Επαινετή Έρωτα! Εμπρεσσιονισμός και εξ-πρεσσιονισμός είναι συνοδοιπόροι,

σχεδόν ταυτίζονται στην απλωτική σου απόκεντρη αύρα.

Θυμίζουν τα απόνερα του πλοίου, αναρωτιέσαι, αναζητάς,

εως εκεί που ξεκινά η θάλασσα, έως εκεί που φθάνει ο νους σου..."

 

Δημητρίου Π. Λυκούδη