Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη....

Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη....
Η μεγαλύτερη ελεημοσύνη, πίστευα και πιστεύω, είναι η έκφραση υγιούς πνευματικότητας προς όλους! Όχι ισορροπίες, ξεκάθαρες και καθάριες συμπεριφορές! Όχι ενεργώ και έχω ως σκέψη και μέλημα την αντενέργεια και αντίδοση, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Αυτή την ανισορροπία διακονώ, έτσι μου αρέσω, έτσι πράττω, έτσι έχω την αίσθηση, ότι καλούμαι να λειτουργώ! Όχι "αυλοκόλακες" λοιπόν στις αυλές μας και δη στην ημετέραν αυλήν! Καθάριες φωνές, καθάριες! 
 
Δημητρίου Π. Λυκούδη