Ο Οσιος Στέφανος ο Ομολογητής

Ο Οσιος Στέφανος ο Ομολογητής

Δημητρίου Π. Λυκούδη

(ακούστε εδώ)