Η μερίς των ανθρώπων...

Η μερίς των ανθρώπων...
 
Η μερίς των ανθρώπων που με αναπαύει δεν ανήκει σε μερίδα, είναι αμέριστη.
Η χορεία των χρωμάτων ωσαύτως που με εναποθέτει στην άχρωμη θέα σου 
δεν είναι εκ χωρών χωρατών, είναι αχώρητη! 
Η δε πνοή ετούτη, πνοή που εναγκαλίζει τους νυχτερινούς μου αδιάλυτους προβληματισμούς
 δεν είναι πνοή βιαία, είναι ανείπωτη...