"Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος" (25 Ιανουαρίου).

"Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος" (25 Ιανουαρίου).