"Ο Άγιος Τρύφων" (01 Φεβρουαρίου)

"Ο Άγιος Τρύφων" (01 Φεβρουαρίου)